Η Λαπαροσκοπική  χειρουργική μονής οπής SPL ( SINGLE PORT LAPAROSCOPY)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΑΔΙ- ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ;

Η Λαπαροσκοπική  χειρουργική μονής οπής SPL ( SINGLE PORT LAPAROSCOPY)

Είναι μια πρόσφατα εξελιγμένη τεχνική που επιτρέπει στον χειρουργό να εκτελεί μείζονες χειρουργικές τεχνικές μέσα από μόνο μια μικρή τομή στον ομφαλό αντίθετα με τις 3 η 4 τομές  της παραδοσιακής λαπαροσκοπικής χειρουργικής που απεικονίζεται παρακάτω κι αφήνει 4 ουλές 5 ως 12  χιλιοστών.

Η λαπαροσκόπηση μόνης οπής  γίνεται διάμεσου μιας και μόνο τομής 11 ως 20 χιλιοστών κρυμμένη μέσα στον ομφαλό ελαχιστοποιώντας τον πόνο και τα σημάδια της κλασσικής μεθόδου.

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ                 ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

 

Ειδικά εργαλεία είναι απαραίτητα για την μέθοδο αυτή και πολλές εταιρείες έχουν αναπτύξει αντίστοιχο εξοπλισμό.

Στην Ευρώπη κι Αμερική γίνεται προσπάθεια να απλοποιηθούν οι τεχνικές με τη χρήση universal entry port όπως:

TriPort+/ QuadPort+            SILS MULTYPORT

Το ίδιο ισχύει και για τα εργαλεία που χωρίζονται σε:

ΑΚΑΜΠΤΑ                ΑΡΘΡΩΤΑ

Τα αρθρωτά εργαλεία εξελιχτήκαν για να προσπεράσουν το ενδογενές πρόβλημα της SPL που είναι το μειωμένο εύρος κίνησης και τριγωνισμού..

Το είδος που θα επιλέξει ο χειρούργος εξαρτάται από την εμπειρία του , το entry port  και το κόστος, αφού τα αρθρωτά εργαλεία είναι σημαντικά ακριβότερα.Tα εύκαμπτα entry ports επιτρέπουν ταυτόχρονη χρήση 3 εργαλείων. Η χρήση τόσων εργαλείων σε τόσο μικρό χώρο  απαιτεί  εξοικείωση από τον χειρουργό και μεγάλη καμπύλη εκπαίδευσης..

Η μέθοδος SPL ενδείκνυται για μεγάλο αριθμό γυναικολογικών χειρουργείων όπως υστερεκτομή, ενδομητρίωση , κύστεις ωοθηκών, διόρθωση πρόπτωσης της μήτρας ακράτειας ουρών κ.λπ.

ΟΦΕΛΗ  ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

Σε σύγκριση με την κλασσική λαπαροσκόπηση  χειρουργική η μέθοδος SPL προφανώς υπερέχει στο αισθητικό κομμάτι αφού πρακτικά δεν αφήνει κανένα σημάδι , καθόλου πόνο και στην μηδαμινή απώλεια αίματος αφού γίνεται μόνο μια τομή αντί για τέσσερεις και φυσικά στον ελάχιστο χρόνο ανάρρωσης. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δεν έχει τις επιπλοκές της λαπαροσκόπησης χειρουργικής , γι αυτό εμπιστευτείτε τον γιατρό σας στην επιλογή της μεθόδου .

 

Ιάσονας Σγουρέας

Ενδοσκόπος Χειρουργός Γυναικολόγος

Ειδικός Κολποσκοπήσεων & Παθολογίας Τραχήλου

Λ. Μεσογείων 368, Αγία Παρασκευή

Τηλ.: 210 6008829, 6945 855505

email: isgoureas@gmail.com