Αχέρων Μπετόν Α.Ε.

28 Αυγούστου 2020 18:16Αχέρων Μπετόν Α.Ε.

Έτοιμο Σκυρόδεμα

 

Α’ Εργοτάξιο:

ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας

Τηλ. 2682041552

Τηλ. 2682041553

Fax. 2682041370

B’ Εργοτάξιο:

Κορώνη Πρέβεζας

Τηλ. 2684051444

Fax. 2684051644

Γ’ Εργοτάξιο:

Πλαταριά Θεσπρωτίας

Τηλ. 2665071555

Δ’ Λατομεία Πρέβεζας:

Θεσπρωτικό Πρέβεζας

Τηλ. 2683032222

Fax. 2683032807

ΣΤ’ Λατομείο Καρβουναρίου:

Τηλ. 2665071463

 

Λατομείο Θεσπρωτίας

 

Web: http://www.axeronmpeton.gr

Web: http://www.axeronlatomia.gr

 ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

 

axeron-mpeton-60