ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ – ΔΟΜΝΑ Ε.ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ,PhD ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

12 Οκτωβρίου 2021 16:40

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ρόλος και συμβολή του πλαστικού χειρουργού στην αποκατάσταση του μαστού μετά μαστεκτομή

Ο μαστός σαν σύμβολο της θηλυκότητας της γυναίκας, παίζει σπουδαίο ρόλο στην ψυχοσύνθεσή της και εάν αναλογισθούμε και την επιβάρυνση στην ψυχολογία της λόγω της νόσου, τότε καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαίο ρόλο παίζει η αποκατάσταση.

Υπάρχουν διάφορες απόψεις για το χρόνο και τον τρόπο της αποκατάστασης. Σπουδαίο ρόλο παίζει η επιλογή της πιο αρμόζουσας για κάθε περίπτωση τεχνικής.

Η κάθε τεχνική, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα – ενδείξεις και αντενδείξεις. Η εμπειρία του χειρουργού παίζει σπουδαίο ρόλο. Για την επιλογή της τεχνικής πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν το ψυχολογικό status της ασθενούς, τη γενική κατάσταση της υγείας της και να επιλέξουμε όσο γίνεται τεχνική που προσδίδει αρμονικό αποτέλεσμα με λιγότερη ταλαιπωρία και οικονομικό κόστος.

Για την επιλογή της τεχνικής και το χρόνο της αποκατάστασης, δηλαδή άμεση ή έμμεση, απαιτείται ογκολογική άδεια, δηλαδή συνεργασία του χειρουργού μαστού και του πλαστικού χειρουργού.

Η άμεση αποκατάσταση, απαιτεί προηγηθείσα βιοψία για να αξιολογηθεί η ογκολογική εικόνα του μαστού και σε περίπτωση κληρονομικής προδιάθεσης, όπου συνιστάται προληπτική μαστεκτομή άμφω και ταυτόχρονα αποκατάσταση.

Η έμμεση αποκατάσταση, συνήθως γίνεται μετά ένα χρόνο και με ανάλογη προετοιμασία του δέρματος για επιτυχές αποτέλεσμα.

Οι τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι:

Τοποθέτηση διατατήρα (ειδικό ένθεμα με βαλβίδα), που τοποθετείται κάτω από τους θωρακικούς μύες. Μετά δύο(2) εβδομάδες, αρχίζει μέσω της βαλβίδας το γέμισμα με φυσιολογικό ορό και όταν φθάσει στο ποθούμενο μέγεθος, αφαιρείται και αντικαθίσταται με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης. Ταυτόχρονα, ρυθμίζουμε και το μέγεθος του αντίθετου μαστού, δηλαδή μεγέθυνση, ανύψωση ή σμίκρυνση και αποκατάσταση με μόσχευμα της θηλής-θηλαίας άλω.

Χρήση μυός από την περιοχή της ωμοπλάτης που μεταφέρεται στην περιοχή της μαστεκτομής και ταυτόχρονα γίνεται και χρήση ενθέματος σιλικόνης.

Χρήση κρημνών (δέρμα με χρήση διαφόρων μυών), από τα κοιλιακά τοιχώματα.

Λήψη του γλουτιαίου μυός από την περιοχή του γλουτού, που όμως απαιτείται μικροχειρουργική προσπέλαση. Είναι μεγάλο και βαρύ χειρουργείο που διαρκεί αρκετές ώρες και συνήθως συνιστάται σε βαριές βλάβες από ακτινοβολία του θωρακικού τοιχώματος.

Επομένως, η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται από την ποιότητα και ποσότητα των μαλακών μορίων, από προϋπάρχουσες ουλές και από ειδικούς παράγοντες όπως διαβήτης, παχυσαρκία και χρήση νικοτίνης.

ΔΟΜΝΑ Ε.ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ,PhD
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Διευθύνσεις

Βασιλίσσης Όλγας 148, Μαρτίου 546.45, Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310 833 513 Φαξ 2310 838 210

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ - ΔΟΜΝΑ Ε.ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ,PhD ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ