ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

22 Αυγούστου 2022 16:09

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
• Αιματολογικό
• Βιοχημικό
• Ορμονολογικό
• Ανοσολογικό
• Καρκινικοί Δείκτες
• Check up

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
• Ακτινογραφίες
• Υπέρηχοι
• Triplex
• Αξονικός Τομογράφος
• Μαστογράφος
• Πανοραμικές Οδόντων
• Οστική Πυκνότητα

Κραμποβίτης Σπύρος – Βιοπαθολόγος

Καθημερινά 6:30 – 21:00
Σάββατο 7:00 – 14:00

Φαλδαμής Στέλιος – Ακτινοδιαγνώστης

Καθημερινά 9:00 – 13.30
17:00 – 20:00

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ