Διάλεξη του Γ. Παρτσινέβελου

7 Απριλίου 2022 17:31

Διάλεξη του Γ. Παρτσινέβελου

Σε ένα ακόμα επιτυχημένο Επιστημονικό Συμπόσιο στο χώρο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, συμμετείχε ο γνωστός γυναικολόγος Γ. Παρτσινέβελος από τη θέση του μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής και του Ομιλητή. Η “Διατήρηση γονιμότητας σε αγόρια προεφηβικής ηλικίας” ήταν το θέμα της διάλεξή του στο 3ο Επιστημονικό Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που πραγματοποιήθηκε 18-19 Μαρτίου 2022 “Υπογονιμότητα γένους… αρσενικού”. Διοργάνωση: Επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία “Conception of Life”, με τη συνεργασία της “Institute of Life” και της “Β΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών”. Πάντα μπροστά!