Ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή

16 Φεβρουαρίου 2023 11:43

Το πλέον σύγχρονο Κέντρο Χειρουργικής Θυρεοειδούς – Ενδοκρινών Αδένων κλείνει ένα χρόνο λειτουργίας και καινοτομεί με την ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή χωρίς παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο πέρα των 12 – 15 ωρών.

Ο Εμμανουήλ Α. Τσίγκος είναι χειρουργός ενδοκρινών αδένων εξειδικευμένος στο Hammersmith Hospital (Imperial College of London) στην ογκολογική χειρουργική των ενδοκρινών αδένων, και ειδικότερα στην ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή  – παραθυρεοειδεκτομή και στον τραχήλικό ριζικό ή λειτουργικό λεμφαδενικό καθαρισμό.

Το Κέντρο Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Ενδοκρινών Αδένων αποτελεί τμήμα της ΙΑ’ Χειρουργικής Κλινικής και ιδρύθηκε στοχευμένα στις αρχές του 2022 με σκοπό την αντιμετώπιση όλων των καλοήθων και κακοήθων παθήσεων του θυρεοειδούς αδένα, των παραθυρεοειδών αδένων και των επινεφριδίων στις οποίες απαιτείται χειρουργική παρέμβαση για τη θεραπευτική τους προσέγγισή, καθώς επίσης και για τη χειρουργική αντιμετώπιση των ενδοπεριτοναικών νευροενδοκρινικών ογκολογικών παθήσεων. Η θεραπευτική προσέγγιση σε κάθε πάθηση, ογκολογική και μη, γίνεται πάντοτε με βάση τις ισχύουσες παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες και με τη χρησιμοποίηση των πλέον εξελιγμένων και σύγχρονων τεχνολογικών

μέσων.

Οι επεμβάσεις που διενεργούνται εξειδικευμένα είναι οι εξής:

•Oλική θυρεοειδεκτομή με μηδενικό μετεγχειρητικό υπόλειμμα και πάντοτε με χρήση: α)συνεχούς παρακολούθησης της φωνής ή κατ’επίκληση νευροδιέγερσης, β)με χρήση τεχνικών αυτοφθορισμού για μηδενικές κακώσεις των παραθυρεοειδών αδένων και γ)ψαλιδιού υπερήχων.

•Ελάχιστα επεμβατική ολική θυρεοειδεκτομή με (MIVAT) ή χωρίς χρήση βιντεοκάμερας (MINET) και πάντοτε με χρήση: α)συνεχούς παρακολούθησης της φωνής ή κατ’επίκληση νευροδιέγερσης, β)με χρήση τεχνικών αυτοφθορισμού για μηδενικές κακώσεις των παραθυρεοειδών αδένων και γ)ψαλιδιού υπερήχων.

•Διά του στόματος ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή χωρίς τομή στον τράχηλο (TOETVA) εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις με βάση τη χειρουργική ένδειξη για την επιλογή της τεχνικής.

•Ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή, πάντοτε με ταχεία βιοψία και διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης.

•Ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή με χρήση βιντεοκάμερας (MIVAP), πάντοτε με ταχεία βιοψία και διεγχειρητική μέτρηση παραθορμόνης.

•Λειτουργικός ή ριζικός κεντρικός – πλάγιος λεμφαδενικός τραχηλικός καθαρισμός με ή χωρίς χρήση ρομποτικού συστήματος.

•Επανεπεμβάσεις για υποτροπή θυρεοειδικής κακοήθειας ή ύπαρξης υπολείμματος μετά από χειρουργική επέμβαση αλλαχού.

•Επανεπεμβάσεις για υπερπαραθυρεοειδισμό σε περιπτώσεις μη επιτυχημένων προηγηθεισών επεμβάσεων αλλαχού.

•Επινεφριδεκτομή ανοικτή, λαπαροσκοπική ή με χρήση ρομποτικού συστήματος.

•Ανοικτή, λαπαροσκοπική και ρομποτική εκτομή των ενδοπεριτοναικών νευροενδοκρινικών όγκων.

Η ομάδα του Κέντρου Χειρουργικής Θυρεοειδούς και Ενδοκρινών Αδένων μετά από περισσότερες από έξι χιλιάδες θυρεοειδεκτομές και παραθυρεοειδεκτομές με ή χωρίς τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό, παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα μετεγχειρητικά λειτουργικά υπολείμματα πανευρωπαικώς, μηδενικές επιπλοκές από τους παραθυρεοειδείς αδένες και τα λαρυγγικά νεύρα και πλέον καινοτομεί καθώς ένας μεγάλος αριθμός ασθενών εξέρχεται την ίδια ημέρα της θυρεοειδεκτομής ως αποτέλεσμα της χρήσης των πλέον σύγχρονων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών.

Εμμανουήλ Α. Τσίγκος

Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων

Εξειδικευμένος στην ογκολογική χειρουργική του θυρεοειδούς και

ενδοκρινών αδένων

Διευθυντής ΙΑ’ Χειρουργικής Κλινικής και Κέντρου Χειρουγικής Θυρεοειδούς

– Ενδοκρινών Αδένων

Metropolitan General

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή