Φροντιστήρια Παππούς

25 Οκτωβρίου 2021 22:37

20 χρόνια δίπλα στον μαθητή! 20 χρόνια δίπλα στην οικογένεια!

Το πρώτο βήμα για την επιτυχία είναι η εγγραφή στα Φροντιστήρια Παππούς για Γυμνάσιο – Λύκειο – ΕΠΑΛ.

Τα μαθήματα γίνονται σε αποκλειστικά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα! Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνουμε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μαθητών και διδασκόντων. Κι επειδή η επιτυχία είναι θέμα σωστής προετοιμασίας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται 3ωρα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα, με επιτήρηση και συνθήκες Πανελληνίων Εξετάσεων.

Διδάσκουν καθηγητές, με πολυετή εμπειρία και επαγγελματική φροντιστηριακή νοοτροπία ώστε να παρέχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για κάθε μαθητή!

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φροντιστήρια Παππούς