Ιωάννα Γαλανού – Οι πιο σύγχρονες και πρωτοποριακές τεχνικές στη χειρουργική μαστού από τη μαστολόγο Ιωάννα Γαλανού

26 Απριλίου 2024 14:16

Η  χειρουργός μαστού Δρ. Ιωάννα Γαλανού χρησιμοποιεί τις πιο πρωτοποριακές τεχνικές στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Τεχνικές που εφαρμόζει σε περίπτωση καρκίνου του μαστού είναι εκείνη της ογκοπλαστικής, κάνοντας μικρές τομές χωρίς εξωτερικά ράμματα και πλαστική χειρουργική στον ίδιο χρόνο του χειρουργείου, με ένα εξαιρετικό ογκολογικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση μη ψηλαφητών αλλοιώσεων χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη Δρ. Ιωάννα Γαλανού η τεχνική σήμανσης με RFIDtag στο νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ. Η ασθενής πήρε εξιτήριο μετά από 2 ώρες από το χειρουργείο και επέστρεψε στις καθημερινές δραστηριότητές της και στην εργασία της την ίδια μέρα.

Μέχρι σήμερα, στις μη ψηλαφητές αλλοιώσεις στο μαστό, όπως ογκίδια ή αποτιτανώσεις, χρησιμοποιούσαμε την τεχνική με συρμάτινους οδηγούς, τα λεγόμενα «άγκιστρα» που σήμαναν αυτές τις αλλοιώσεις, υπό υπερηχογραφική, μαστογραφική ή μαγνητικής τομογραφίας καθοδήγηση.

Με αυτή την τεχνική γίνεται χρήση της συσκευής ανίχνευσης μη ψηλαφητών βλαβών του μαστού που ονομάζεται LOCALIZER TM, με χρήση ετικέτας ραδιοσυχνότητας tag (RFIDtag), κατά την οποία εισχωρούμε στο μαστό με τη βοήθεια υπερήχου, μαστογραφίας ή μαγνητικής τομογραφίας. Η συσκευή LOCALIZER TM είναι κατάλληλη για εντοπισμό της αλλοίωσης στο μαστό με μαστογραφική, υπερηχογραφική ή MRI εξέταση και

επιτρέπει την εύκολη και ακριβή καθοδήγηση σε χειρουργικές επεμβάσεις μαστού.

Στο συγκεκριμένο πρωτοποριακό χειρουργείο η τοποθέτηση του tag έγινε με υπερηχογραφική καθοδήγηση σε συνεργασία με το ακτινολογικό τμήμα του Κέντρου Μαστού, όπου και πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το χειρουργείο εξελιγμένης τεχνικής από τη Μαστολόγο Δρ. Ιωάννα Γαλανού.

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί για σήμανση μία μικροσκοπική ετικέτα ραδιοσυχνότητας, το λεγόμενο tag, το οποίο είναι παθητικό εντός του μαστού και

αρχίζει να εκπέμπει όταν έρθει σε επαφή με τους αναγνώστες που χειρίζεται ο χειρουργός μαστού στο χειρουργείο. Η εμφύτευση της ετικέτας μπορεί να πραγματοποιηθεί αρκετές μέρες (έως και μήνες) πριν το χειρουργείο, διευκολύνοντας έτσι τόσο την ασθενή όσο και το χειρουργό.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα όπως ενδεικτικά τα εξής:

Τοποθέτηση του tag προ της χειρουργικής επέμβασης. Η ασθενής επιστρέφει στο σπίτι την ίδια ημέρα, ακόμη κι αν η χειρουργική επέμβαση έχει προγραμματισθεί για ημέρες ή εβδομάδες αργότερα.

Στη διάρκεια του χειρουργείου αναζητούμε το ογκίδιο ή τις αποτιτανώσεις που πρέπει να αφαιρέσουμε, οι οποίες δεν ψηλαφούνται. Αυτό είναι εφικτό με τη συσκευή ανάγνωσης, που μας δείχνει στην οθόνη την ακριβή απόσταση σε χιλιοστά της αλλοίωσης που φέρει το tag από τη συσκευή αναγνώρισης, βοηθώντας έτσι στον ακριβή εντοπισμό. (Κάθε tag έχει ένα μοναδικό ID, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών ετικετών στον ίδιο μαστό εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία αλλοιώσεις).

Πρόληψη της μετακίνησης και της αλλαγής θέσης στο μαστό.

Χρησιμοποίηση της ετικέτας σήμανσης tag στον καρκίνο του μαστού στην περίπτωση που η χημειοθεραπεία γίνει πριν το χειρουργείο. Σε αυτή την περίπτωση η σήμανση του ογκιδίου είναι απαραίτητη γιατί σε πολλές περιπτώσεις εξαφανίζεται ο καρκίνος απεικονιστικά λόγω της χημειοθεραπείας. Πρέπει να τον έχουμε σημάνει (σημαδέψει) από πριν για να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη περιοχή με την καρκινική αλλοίωση, στη διάρκεια του χειρουργείου.

Εξαιρετική ορατότητα του tag στο υπερηχογράφημα, στη μαστογραφία και στη μαγνητική τομογραφία, χωρίς καθυστέρηση και συνεχής ανατροφοδότηση σήματος στη διάρκεια της διαδικασίας.

Επιπλέον αξιοπιστία ότι η μαρκαρισμένη βλάβη είναι αυτή που προορίζεται για αφαίρεση, λόγω του μοναδικού κωδικού ID.

Mείωση άγχους στην ασθενή λόγω όψης και αίσθησης και ελάττωση της πιθανότητας μολύνσεων.

Μείωση πολυπλοκότητας προγραμματισμών, καθυστερήσεων ή ακυρώσεων, λόγω πολλαπλών διαδικασιών την ημέρα του χειρουργείου.

Εύκολη τοποθέτηση του tag όπως κάθε άλλο marker μαστού. Το Lοcalizer με τοποθέτηση του tag μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια μίας απλής ακτινολογικής επίσκεψης.

Συνεχής λήψη πληροφοριών και προσέγγιση επιθυμητών ορίων κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Δεν απαιτείται επιπλέον παροχή ρεύματος.

Το μηχάνημα είναι φορητό και μικρό σε μέγεθος και στέκεται εύκολα χωρίς να εμποδίζει το χειρουργικό πεδίο.

Η χειρουργική επέμβαση διευκολύνεται με τις συνεχείς οπτικές και ακουστικές ενδείξεις που παρέχει.

Σε περιπτώσεις που ο καρκίνος του μαστού είναι πολυκεντρικός, δηλαδή σε διαφορετικά σημεία του μαστού, η σωστή τεχνική είναι η μαστεκτομή για ογκολογική ασφάλεια. Γίνεται με τη διατήρηση της θηλής και άλω θηλαίας, εφόσον η συγκεκριμένη περιοχή είναι ελεύθερη από τη νόσο, και με άμεση αποκατάσταση με νέας γενιάς ενθέματα.

Στις γυναίκες με μικρό μαστό η μαστεκτομή γίνεται από μία τομή του μαστού λίγων εκατοστών και με άμεση αποκατάσταση, ενώ στις γυναίκες με μεγάλο μαστό απαιτείται ένας πολύ καλός προεγχειρητικός σχεδιασμός.

Οι γυναίκες δεν πρέπει να φοβούνται να πραγματοποιούν τις προληπτικές εξετάσεις, καθώς ο καρκίνος του μαστού είναι αντιμετωπίσιμος με τις νέες θεραπείες και τις σύγχρονες τεχνικές χειρουργικής.

DR. Ιωάννα Γαλανού
Χειρούργος Μαστού
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ
Ευρωπαϊκό Ογκολογικό Κέντρο Redina Elena IFO, Ρώμη
Διευθύντρια Χειρουργικής Μαστού CLINIMED, Τσεκάνο
Διευθύντρια Κέντρου Μαστού Nuova Florida
Μαστολόγος Κέντρο Μαστού HHG & MEDIFIRST

Για επικοινωνία με τη μαστολόγο: www.ioannagalanou.gr