Κι όμως, αυτά τα πέντε μουσικά «ζευγάρια» έχουν στενή συγγένεια