Κυανή Ακτή – Λαζαράτος Ανδρόνικος

Δημοσιεύθηκε: 17/04/2019 15:11

Κυανή Ακτή

Λαζαράτος Ανδρόνικος

Κυανή Ακτή, Ιωάννου Μεταξά, Μέτελας, Αργοστόλι,

Tηλ.: 26710 26680,

kianiak@otenet.gr

andronikoslazaratos@gmail.com

Όπως και να το δεις... είναι INNOSTAT