Μετεγχειρητικές κήλες – Διονύσιος Πινιαλίδης

12 Οκτωβρίου 2022 11:51

Μετεγχειρητικές κήλες

Πρώτη περίπτωση: κήλη που εμφανίζεται επί παλαιότερης τομής που έγινε για αντιμετώπιση κάποιου παλαιότερου προβλήματος υγείας.
Δεύτερη περίπτωση: υποτροπή κήλης επί προηγειθήσας επέμβασης για κήλη.
Υποπερίπτωση πρώτη: υποτροπή εντός της πρώτης διετίας από την επέμβαση(κακή ή μη ενδεδειγμένη τεχνική, είτε κακή επιλογή-αστοχία πλέγματος)
Υποπερίπτωση δεύτερη: επανεμφάνιση κήλης (όχι υποτροπή) λόγω νέας παθολογίας που ελλοχεύει ή λόγω επίτασης επιβαρυντικών παραγόντων.
Η αναγκαιότητα για χειρουργική αποκατάσταση ενός τέτοιου προβλήματος διαβαθμίζεται από:
-Τα αντικειμενικά ευρήματα και τα υποκειμενικά ενοχλήματα του/της ασθενή ενώ

Η αμεσότητα της επέμβασης κρίνεται από:
-Τον ποσοστιαίο κίνδυνο περίσφιξης κοίλου σπλάχνου εντός της κήλης και -Την υποκείμενη παθολογία.
-Για παράδειγμα, η υποτροπή ενός καρκίνου ή η εμφάνιση όγκου ως βασική αιτία αύξησης ενδοκοιλιακή πίεσης ωθούν σε άμεση αντιμετώπιση με ότι αυτή απαιτεί.

Η επιλογή:
α. Των υλικών όπως είναι το πλέγμα ( απορροφήσιμο ή μη, διπλής όψεως, ζωικό κ.α.) και τα ράμματα, ορίζεται από παράγοντες όπως η ηλικία, το σωματικό βάρος και τις συνοδές παθήσεις (διαβήτης , πνευμονοπάθειες, ρευματικά νοσήματα, φάρμακα κλπ.)
β. Της επιλογής μεθόδου μεταξύ λαπαροσκοπικής-ρομποτικής ή ανοικτής, από την εμπειρία του Χειρουργού, από το μέγεθος και την έκταση της κήλης, το είδος αναισθησίας που είναι ανεκτό από τον ασθενή και την ανταπόκριση του ασθενή και του συστήματος στο απαιτούμενο κόστος μέσων και υλικών.
Ως επίλογος, η οποιαδήποτε τεχνική του Χειρουργού, των υλικών που χρησιμοποιούνται και της μεθόδου που εφαρμόστηκε, κρίνονται από το αποτέλεσμα και την αντοχή του αποτελέσματος στο χρόνο. Η κινητοποίηση του /της ασθενούς και η επίπτωση της επέμβασης στον οργανισμό όπως η χειροτέρευση του διαβήτη ή αναπνευστική επιδείνωση , είναι παράμετροι που πρέπει να αξιολογούνται επιμελώς από το Χειρουργό με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα και κυρίως την επιβίωση και την ποιότητα επιβίωσης για τον ασθενή.

Διονύσιος Πινιαλίδης
Χειρουργός Λαπαροσκόπος
Εξειδικευθής στη Χειρουργική
Ογκολογία Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ
Χειρουργός Διευθυντής