Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ

22 Δεκεμβρίου 2022 12:15

Λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές ασχολούμαστε με τα παιδιά σε αναπτυξιακό επίπεδο λόγου, επικοινωνίας, κίνησης, οργάνωσης και προσοχής, ενώ ειδικοί παιδαγωγοί (δάσκαλοι, φιλόλογοι και μαθηματικοί) -αναλαμβάνουν απόλυτα εξειδικευμένα- το κομμάτι της μαθησιακής υποστήριξης και της οργάνωσης της μελέτης.