Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου Ελάχιστης Επεμβατικότητας Λέλες Σωτήριος

3 Αυγούστου 2022 14:04

Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου Ελάχιστης Επεμβατικότητας

Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αρθρώσεις του ανθρωπίνου σώματος, απαραίτητη για τη βάδιση, το κάθισμα και την διατήρηση της ισορροπίας κατά την ορθοστάτιση. Είναι μια σφαιροειδής άρθρωση η οποία αποτελείται από το σφαιρικό τμήμα της κεφαλής του μηριαίου οστού από τη μια και από την κοίλη υποδοχή την κοτύλη από την άλλη. Η μηριαία κεφαλή περιστρέφεται μέσα στην κοτύλη επιτρέποντας την ομαλή κίνηση του ποδιού κατά την βάδιση.

Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου είναι μια χρόνια εκφυλιστική νόσος η οποία έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, δηλαδή της επιφάνειας κάλυψης της μηριαίας κεφαλής και της κοτύλης, η οποία επιτρέπει την κίνηση χωρίς τριβή και φθορά υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πόνου καθώς και τη δυσλειτουργία της άρθρωσης του ισχίου. Ο ασθενής αδυνατεί να περπατήσει φυσιολογικά. Στα τελικά στάδια παρατηρείται έντονη δυσκαμψία και χωλότητα κατά την βάδιση γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή δραστηριότητα, την εργασία και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Στο παρελθόν ο χειρουργός τοποθετούσε τα εμφυτεύματα μηριαία πρόθεση και κοτύλη σε μία καθορισμένη θέση ίδια για όλους τους ασθενείς βάση μίας ακτινολογικής δυσδιάστατης απεικόνισης της άρθρωσης. Σήμερα ο χειρουργός έχοντας μια τρισδιάστατη ανακατασκευή της πάσχουσας άρθρωσης του ασθενούς είναι σε θέση να πραγματοποιεί εικονικά το χειρουργείο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να τοποθετήσει τα εμφυτεύματα λαμβάνοντας υπόψη τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς.

Η επέμβαση εκτελείται με τη βοήθεια ειδικού ρομποτικού πλοηγού, ο οποίος επιτρέπει στον χειρουργό, την πιστή αναπαραγωγή του προεγχειρητικού χειρουργικού πλάνου και την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με εξαιρετική ακρίβεια βάσει του προεγχειρητικού σχεδιασμού. Ετσι επιτυγχάνεται η εξατομίκευση της επεμβάσεως βασει των μοναδικών ανατομικών χαρακτηριστικών κάθε ασθενούς.

Ο συνδυασμός της εξατομικευμένης τοποθέτησης των προθέσεων με τις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας και την χρήση των πρωτοκόλλων ταχείας κινητοποίησης που χρησιμοποιούνται, επιτρέπουν τη μείωση της ιστικής βλάβης, την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου, τη μείωση του χρόνου νοσηλείας και την ταχύτατη επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές δραστηριότητες ενώ η ακρίβεια στην σωστή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων της αρθροπλαστικής συμβάλλει τα μέγιστα στην καλύτερη μακροχρόνια επιβίωση της αρθροπλαστικής ισχίου.

Λέλες Σωτήριος
Ορθοπεδικός Χειρουργός