Σχολή Οδηγών Σπυρίδων Απόστολος

4 Μαΐου 2022 14:38

Σχολή Οδηγών Σπυρίδων Απόστολος

Η Σχολή Οδηγών Σπυρίδων Απόστολος, λειτουργεί σε ένα ευχάριστο και άνετο χώρο στον Ασπρόπυργο επί της Σαλαµίνος 32 από το 2008. Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται µε ιδιόκτητα οχήµατα από καταξιωµένους εκπαιδευτές.Με την πολυετή εµπειρία του, ο εκπαιδευτής Σπυρίδων Απόστολος, έχει ως
βασικό στόχο την πραγµατοποίηση µιας από τις πλέον ουσιαστικές ανάγκες της εποχής µας που είναι η Οδική Ασφάλεια.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αµφίδροµη σχέση και επικοινωνία µαθητή-εκπαιδευτή, µία σχέση αµοιβαίας κατανόησης
και εµπιστοσύνης που µε τη δύναµη τηςθέλησης οδηγεί στη µάθηση. Με την συνεχή και προσεγµένη εκπαίδευση στην σχολή µας ο υποψήφιος αρχίζει να µαθαίνει για τον σεβασµό για την ζωή των συνανθρώπων του, τη δική του αλλά και της περιουσίας του.

Κατακτώντας στην αρχή τους παραπάνω στόχους προετοιµάζουµε τον υποψήφιο οδηγό ώστε να γνωρίσει το όχηµα και τις δυνατότητές του, να αποκτήσει οδηγική ικανότητα και τεχνική οδήγησης, να εφαρµόζει συνειδητά τον Κ.Ο.Κ και να χρησιµοποιεί το όχηµά του µε σύνεση και ασφάλεια. Η διδασκαλία ακολουθεί έναν τρόπο, απλό και µεθοδικό και στοχεύει, όχι µόνο στην επιτυχία των εξετάσεων του Υπουργείου, αλλά κυρίως στη µετέπειτα ορθή και ασφαλή κυκλοφορία των οδηγών στο δρόµο. Πρώτος και κύριος στόχος µας είναι να καλλιεργήσουµε την οδηγική παιδεία του υποψηφίου οδηγού χωρίς να θέτει
σε κίνδυνο τους γύρω του και τον εαυτό του.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σχολή Οδηγών Σπυρίδων Απόστολος