Τα εμβόλια σώζουν ζωές

Δημοσιεύθηκε: 13 Ιανουαρίου 2022 18:12
Τα εμβόλια σώζουν ζωές

Τα εμβόλια σώζουν ζωές

[της Αλεξάνδρας Μαστρογιαννάκη Μαρίνη]

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Πρωτοπόροι στην επιστημονική εφαρμογή των εμβολιασμών:

-Εμμανουήλ Τιμόνης (1669-1720) από τη Χίο

-Ιάκωβος Πυλαρινός (1659- 1718) από την Κεφαλονιά

-O Louis Pasteur αναπτύσσει το 1879 το πρώτο εμβόλιο με ζώντα εξασθενημένο μικροοργανισμό (χολέρα των πουλερ- ικών). Το 1881 ανέπτυξε εμβόλιο για τον άνθρακα (ζώα), ενώ το 1885 το πρώτο για τον άνθρωπο (λύσσα). Ο ίδιος δίνει τον ορι- σμό του όρου και γι’ αυτό θεωρείται ο

«πατέρας» της σύγχρονης Ανοσολογίας.

-Τα εμβόλια είναι βιολογικά σκευάσματα, τα οποία χορηγούνται σε υγιή άτομα, με σκοπό να διεγείρουν και να εκπαιδεύσουν το ανοσιακό σύστημα και να αναπτυχθεί ανοσία (προστασία), για να αποφευχθεί λοίμωξη

από το συγκεκριμένο μικροοργανισμό.

-Η ανοσιακή απάντηση, που ξεκινά όταν το ανοσιακό σύστημα έλθει σε επαφή με το αντιγόνο, είναι το σύνολο των πολύπλο- κων διεργασιών με τις οποίες ο οργανι- σμός αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει τους

εισβάλλοντες μικροοργανισμούς (μικρόβια, ιούς, μύκητες, παρά- σιτα). Είναι, δε, ίδια είτε πρόκειται για φυσική είσοδο ενός μικρο- οργανισμού είτε πρόκειται για χορήγηση των συστατικών ενός εμβολίου.

-Με τον εμβολιασμό εισάγονται στον οργανισμό αντιγόνα όμοια με αυτά που φέρουν οι μικροοργανισμοί, δεν προκαλούν νόσο (πολύ ήπια συμπτώματα), διεγείρουν το ανοσιακό σύστημα και παράγονται αντισώματα.

χρησιμότητα των εμβολίων είναι πολύ μεγάλη, γιατί προ- στατεύουν από τα λοιμώδη νοσήματα, υπάρχει ατομική προ- στασία, συλλογική ανοσία (ανοσία της αγέλης), ελαττώνουν τη χρήση αντιβιοτικών, μειώνεται η ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών και αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσης στα ηλικιωμένα άτομα.

-Η παραγωγή των εμβολίων δεν είναι εμπειρική, αλλά ορθολο- γική και βασίζεται στις εξελίξεις της ανοσολογίας και της μικρο- βιολογίας, στα χαρακτηριστικά των λοιμώξεων και των μικροορ- γανισμών και στις δυνατότητες της βιοτεχνολογίας.

-Τα συνιστώμενα εμβόλια εξαρτώνται από την ισορροπία μεταξύ του κινδύνου από την ασθένεια ή το εμβόλιο και της ωφέ- λειας που προκύπτει από τον εμβολιασμό.

-Ο δε εμβολιασμός στους ηλικιωμένους είναι επιβεβλημένος, γιατί υπάρχουν διαταραχές των ανοσολογικών μηχανισμών στο γήρας (ανοσογήρανση) που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός παρέχει προστασία 30- 50% στους ηλικιωμένους και 65-80% στους νέους ενήλικες.

-Η αύξηση του αριθμού των εμβολιασμών ενός πληθυσμού περιορίζει τη μετάδοση της λοίμωξης. Όσο μεγαλύτερη είναι η μολυσματικότητα ενός μικροοργανισμού, τόσο μεγαλύτερο είναι το απαιτούμενο ποσοστό εμβολιασμού στον πληθυσμό για την επίτευξη συλλογικής ανοσίας.

COVID-19 ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ

-Στην πόλη Wuhan, επαρχία Hubei, στην Κίνα, εμφανίστηκε συρροή κρουσμάτων πνευμονίας. Στις 9 Ιανουαρίου 2020 οι υγει-

ονομικές Αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για νέο στέ- λεχος κορωνοϊού (2019-nCoV).

-Οι κορωνοϊοί είναι μια ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς.

ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ mRNA ΕΜΒΟΛΙΑ

Εμβόλια και αυτισμός ένας επικίνδυνος μύθος

Η έναρξη της οικοδόμησης του μύθου τοποθετείται στην Αμερική της δεκαετίας του 1990 (προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την παρατηρούμενη αύξηση των περιπτώσεων αυτισμού).

Ξεχωριστή θέση κατέχει η δημοσίευση ενός Βρετανού ιατρού, του Andrew Wakefield και 12 (!) συνεργατών στο ιατρικό περιο- δικό The Lancet (1998), με την οποία ήγειραν την υποψία ότι το εμβόλιο έναντι της ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR) προ- καλεί αυτισμό.

Σήμερα γνωρίζουμε χωρίς αμφιβολία πως η δημοσίευση εκείνη δεν ήταν παρά μια μεγάλη απάτη [Wakefield και οι συνεργάτες κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν από το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο (GMC) για σοβαρά επαγγελματικά, μεθοδολογικά και δεοντολογικά παραπτώματα. Ο Wakefield διεγράφη από το Βρε- τανικό Ιατρικό Σύλλογο. The δε Lancet απέσυρε την επίμαχη δημοσίευση]

Π.Ο.Υ., Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, Υπουργείο Υγείας Καναδά και άλλοι Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί έχουν καταλή- ξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει αιτιολογική συσχέτιση εμβολίων και αυτισμού.

-Μύθος ότι το εμβόλιο για την Covid-19 φτιάχτηκε πολύ γρήγο- ρα, μύθος ότι τα mRNA εμβόλια αλλάζουν το DNA μας, έχουν πολύ επικίνδυνα συστατικά, δεν είναι ασφαλή και χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία.

-Τα RNA εμβόλια είναι πιο ασφαλή, καθώς δε χρησιμοποιούνται λοιμώδεις παράγοντες για την παρασκευή τους. Η εισαγωγή RNA δεν ενέχει κίνδυνο να μεταβάλλει τη φυσιολογική DNA αλληλουχία του κυττάρου (μετάφραση του mRNA σε πρωτεΐνη γίνεται στο κυτταρόπλασμα) και είναι τεχνολογία 30 ετών.

-Γεγονός είναι ότι συχνά πολύς χρόνος χάνεται μεταξύ των σταδίων της έρευνας. Η παγκόσμια χρηματοδότηση για τα εμβό- λια COVID επέτρεψε τις τεράστιες, αξιόπιστες κλινικές δοκιμές. Τα εμβόλια mRNA επίσης φτιάχνονται γρηγορότερα από τα παραδο- σιακά εμβόλια.

Το mRNA είναι απλά ένα μήνυμα που διαβάζει το σώμα μας. Δεν μπορεί να αλλάξει ούτε το DNA ούτε τα γονίδιά μας και σύντομα μετά τον εμβολιασμό το mRNA αποσυντίθεται.

Το mRNA εμβόλια δεν έχουν συντηρητικά και περιέχουν μια επι- κάλυψη με REG (πολυαιθυλένιο- γλυκόλη) και λιπίδια για να προ- στατεύεται το mRNA, διάφορα άλατα, σάκχαρα και νερό. Οι κλινι- κές μελέτες μάς έδειξαν πως τα εμβόλια είναι ασφαλή και πλέον εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί.

Τα εμβόλια δεν επηρεάζουν τη γονιμότητα

Το Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων του Ηνωμένου Βασι- λείου εξέδωσε ανακοίνωση πως το εμβόλιο δε σχετίζεται με τη γονιμότητα.

-Ο εμβολιασμός υπερέχει της φυσικής νόσησης, γιατί οι έως τώρα πληροφορίες δείχνουν μακροχρόνιες συνέπειες ακόμα και σε αυτούς που επιβιώνουν μετά τη νόσο, ακόμα και στους ασυμπτωματικούς, και Long Covid με μακροχρόνια συμπτώματα και βλάβες οργάνων.

-Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Antonio Cuterres, είπε ότι «το εμβόλιο για Covid-19 πρέπει να θεωρηθεί ως ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και όχι για μια μόνο χώρα ή περιοχή, αλλά ένα εμβόλιο που θα είναι προσιτό, αποτελεσματικό, ασφα- λές, εύκολα χορηγούμενο και παγκοσμίως διαθέσιμο οπου- δήποτε και για οποιονδήποτε».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο εμβολισμός συνιστά ιατρική πράξη και είναι καταρχήν προαιρε- τικός. Η ανοικτή δυνατότητα του «όχι» είναι αυτή που θεμελιώνει την αξία του «ναι».

Η καταπολέμηση της πανδημίας εξαρτάται από πολλούς παρά- γοντες, κυρίως όμως από την εφαρμογή: α) από την πολιτεία και τις επιχειρήσεις των μέτρων κατά της διασποράς του ιού, β) την υλοποίηση των κανόνων δημόσιας υγείας από τους πολίτες, γ) τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, δ) τον εμβολιασμό

Η ανθρωπότητα μπορεί να ελπίζει. Πληθώρα εμβολίων με καλά αποτελέσματα!

Όλοι πρέπει να εμβολιαστούμε, για να ξεπεράσουμε ως κοι- νωνία την πανδημία και να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Το εμβό- λιο αποτελεί το εισιτήριό μας για την κανονικότητα, είναι κάτι άλλωστε που οι ειδικοί τονίζουν και οφείλουμε να τους ακούσο- υμε. Πρέπει να ακούμε τους ειδικούς και μόνο. Οι επιστημο- νικές μελέτες και οι κλινικές δοκιμές αποδεικνύουν την ασφά- λεια του εμβολίου, κάτι που –πλέον- πιστοποιείται και στην πράξη με εκατομμύρια εμβολιασμένους συνανθρώπους μας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το οφείλουμε όλοι όχι μόνο απέναντι στον εαυτό μας, αλλά και απέναντι στα αγαπημένα μας πρόσωπα και απέναντι στην ίδια την κοινωνία. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε τον αόρατο εχθρό, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανο- νικότητα.

Με τον εμβολιασμό κατά της covid-19 εκφράζουμε την αγάπη και το σεβασμό μας προς εαυτούς αλλά και προς τους αλλήλους, επειδή προφυλασσόμεθα όλοι μαζί, αποτρέπουμε τη νοσογόνο μεταδοτικότητα και συγχρόνως θωρακίζουμε όλοι μαζί το δημόσιο αγαθό της υγείας.

Ο εμβολιασμός, λοιπόν, δεν είναι απλό δικαίωμα, αλλά συνι- στά έκφραση έμπρακτης ανθρωπιάς και πράξη υψηλής ηθικής επιταγής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα εμβόλια σώζουν ζωές