Αγγελική Λάμπρη. Κορέλι.

Αγγελική Λάμπρη: Οι Μέλισσες, το Παρά Πέντε και η αμοιβή στο Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι