Αγγελος Μπασινάς

Ο Άγγελος Μπασινάς άλλαξε την ημερομηνία εμβολιασμού για να το κάνει το συντομότερο δυνατό