Αλέκος Φλαμπουράρης

Στόχος επιθεσης ο Αλέκος Φλαμπουράρης