αλοιφη για Κορωνοοιό

Εισαγγελική παρέμβαση για το «Βυζαντινόν» που διαφημίζει ο Βελόπουλος