αναπνευστική ανεπάρκεια

ο Γάλλος ερμηνευτής Κριστόφ είναι διασωλινομένος με αναπνευστική ανεπάρκεια