Ανδρέας Next Top Model

Τα εκκολαπτόμενα μοντέλα αρχίσαν τις κατινιές! Ο Ηρακλής και ο Ανδρέας έπιασαν το φτυάρι!