αντιπρύτανης του ΑΠΘ

Αποκακλυψεις απο τον αντιπρύτανη του ΑΠΘ Ανδρέα Γιαννακουδάκη γαι τον Κορωνοϊό