απαγόρευση

Γιατί τα Χριστούγεννα είχαν κάποτε απαγορευτεί;

Γιατί η Πηνελόπη Αναστασοπούλου είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα;