απολογητικό υπόμνημα

Πέτρος Φιλιππίδης: στο απολογητικό του υπόμνημα είχε δηλώσει πως η καταγγέλλουσα «ήταν εκείνη που άρχισε να τον αγγίζει»