απολυμανση

Απολύμανση στο κτίριο του Σκαι λόγω Κορωνοιού