απολυτήριο Λυκελιου

Eίναι πετυχημένοι, πλούσιοι και με απολυτήριο Λυκείου