Αποστόλος Τερζής

Άγγελος Αναστασιάδης και Απόστολος Τερζής μιλούν για το τροχαίο – σοκ!

Φοβερό τροχαίο για τον Άγγελο Αναστασιάδη!