Άρης Λουμάκης

Άρης Λουμάκης: «Κρατάω το επώνυμο του πατέρα μου, αν κι έχω σκεφτεί να το αλλάξω...»