Αρτέμης Σώρρας

Ο Αρτέμης Σώρρας πιστεύει ότι θα κυβερνήσει την Ελλάδα!