Αυλή των Χρωμάτων

Χρήστος Νικολόπουλος: Εντάσσεται στο δυναμικό της ΕΡΤ