Χαλβάς

Το τρόφιμο – υπερτροφή και πρωταγωνιστής της Καθαράς Δευτέρας