Χίλτον

Πού συνάντησε ο Αριστοτέλης τον Φρανκ Σινάτρα στην Αθήνα;