Χριστίνα Κολέτσα

Η Κολέτσα μόλις χώρισε

Χώρισε η Χριστίνα Κολέτσα από τον μυστηριώδη συγγραφέα Δημήτρη Δεγαμινιώτη