Χριστίνα Κολέτσα

"Μαγικά Φιλιά" - Το νέο τραγούδι της Χριστίνας Κολέτσα μόλις κυκλοφόρησε

Η Κολέτσα μόλις χώρισε

Χώρισε η Χριστίνα Κολέτσα από τον μυστηριώδη συγγραφέα Δημήτρη Δεγαμινιώτη