Χρόνης Εξαρχάκος

«Ο Χρόνης Εξαρχάκος μου έριξε έναν κουβά με παγωμένο νερό»