Δάφνη Καραβοκύρη

Δάφνη Καραβοκύρη: «Δεν είχα πάντα υγιή πρότυπα γύρω μου. Ήταν πολύ δύσκολο για εμένα»

Από την μάχιμη δημοσιογραφία στο πλευρό του Πάνου Μουζουράκη