Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών: δεν θα δημοσιοποιούνται στοιχεία που σχετίζονται με τις καταγγελίες πριν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του Πειθαρχικού