Δεν υαρχει Θεός

Συνεχίζεται ο Πόλεμος Χρήστου Δάντη- εκκλησίας για το νέο τραγούδι