Δημήτρης Χανιώτης

Ο Δημήτρης των ΟΝΕ πήγε στο "The voice", αλλά οι κριτές του γύρισαν την πλάτη