Δημήτρης Καλλιβωκάς

Η αφοπλιστική απάντηση του Δημήτρη Καλλιβωκά για τον θάνατο: "Είμαι στα όρια της αναχώρησης γιατί έχω κλείσει τα 90"