Δημήτρης Καραντζάς

Δημήτρης Καραντζάς: «Πέρασα μια μεγάλη ταραχή και μου εμπιστεύθηκε αυτό το πράγμα, αυτή την φρικτή νύχτα που έζησε εκεί»