Δημητρης Μαρδάς

Όχι Σταυρό αλλά "Κ" σχηματισε ο Δημήτρης Πέλκας