Δήμος Μπέκε

Δήμος Μπέκε: «Ο Ηλίας Ψινάκης μου είπε πως δεν θα κάνω καριέρα γιατί έχω φωνάρα»