Διονύσηε Τσακνής

Ο «Μπαλαμός» του Διονύση Τσακνή δεν είναι πια μαζί μας...