Διονύσιος Σαρακίνης

Masterchef 5: ο Παναγιώτης Τζαμαλής είπε ξεκάθαρα ότι ο Διονύσης κι η Ανούς έχουν σχέση