δισεκαρομμυριούχος

Τι συμβαίνει τελικά με την Κίμ Καρτνάσιαν