Δρ. Μαρία Τσιάκα

Η Πρωταθλήτρια ρυθμικής που ξεπέρασε τις διατροφικές διαταραχές