Δραματική Σχολή

Ανακοίνωση της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου για το ζήτημα αδιαφάνειας των εξετάσεων