ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Ετικέτα: Δραματική Σχολή