εγληματα

«Στα Εγκλήματα έπαιρνα 60.000 δραχμές μεικτά για τέσσερα επεισόδια το μήνα»