Ειρήνη

The Bachelor 2: η Ειρήνη αποχώρησε μετά από την τελετή των Ρόδων