Έκλειψη Σελήνης

Η έκλειψη της Σελήνης στις 30 Νοεμβρίου και ποιους επηρεάζει